Naše webové stránky používají cookies. Pomáhají ke správné funkci stránek a lepšímu uživatelskému zážitku. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Rozumím

Pýcha a pokora

foto: pixabay.com

Říká se, že pýcha je matkou moudrosti. Přijde k tobě a naučí tě být pokorným skrze pády, které z pýchy pramení.

Zažili jste někdy podobný pád? Připustili jste si, že se vás dotkla velká učitelka Pýcha? Jak se rozpozná, že se zmítáte v jejím vlivu? Pýcha se projevuje nevůlí učit se a nezájmem o spolupráci s druhými. Její přítomnost je mnohdy zcela neviditelná. Pracuje v nás tak záludně, že si ji často ani my sami nevšimneme.

Pyšný člověk v sobě vytěsňuje ty osobnostní stránky, které mu nejsou vhod. Není ochoten vnímat skutečnost takovou, jaká je. Udržuje si iluze o sobě samém. Neodvažuje se pohlédnout na sebe pravdivě. Chce mít život zcela pod kontrolou a řídit si ho sám podle toho, co považuje za nejlepší. Nerad zabředává do situací příliš hluboko, protože se z nich nemíní doopravdy učit. Je pro něj jednodušší se snažit o to, aby ostatní přijali jeho myšlení a jeho vlastní představu. Dlouze hovoří o tom, co vše by se mělo, ale nechce měnit sebe. Zato chce měnit okolí. Pyšným lidem je blízká kritika a odsuzování, ať už hlasité nebo tiché. Posuzují zpravidla vše kolem sebe očima a příliš plýtvají slovy. Opomínají procítit nejdříve srdcem a až poté ventilovat své pocity navenek ve formě jasného vyjádření. Naslouchají málo svému podvědomí a neslyší ani to, oč ho žádá. Své jednání si vždy velmi rychle ospravedlní před ostatními i sami před sebou.

Opakem pýchy je stav pokory. Kdo je schopen stavu pokory, ten umí prociťovat i přijímat příjemné i nepříjemné, snaží se nalézat řešení a dělat změny primárně na své půdě, ve svém vnímání a jednání. Nebojí se pracovat na svém nitru, měnit svůj život, své postoje a zvyky. Umí měnit sebe a nenutí do změny druhé. Změnu u druhých často přirozeně podněcuje změnou svého nastavení a vyzařování.

Každý z nás se dříve nebo později dostává do chvíle, kdy je skrze životní události s tématem pýchy a pokory konfrontován. Snad proto, že i pýcha je lidská, i když tolik nesympatická. Jak jste na tom vy osobně? Vaše úroveň zvládnutí tohoto tématu je znatelná ve vašem běžném životě. Zaměřte se na všechny své činy a životní události, se kterými nesouhlasíte a pociťuje k nim odpor nebo jinou negativní emoci. Jasně můžete vidět, co vše svým jednáním podněcujete a živíte.

Projev pokory znamená schopnost uznání každého vašeho i cizího činu jako učební lekce. Vše vede k nějakému pochopení a může vést k vylepšení a rozvinutí plného potenciálu každého z nás. Když jste pokorní, umíme se při konfrontaci s jakoukoli situací venku nejdříve obrátit sami k sobě a zkoumat vlastní nastavení a postoj. Nesoudíte, nekritizujete, zdržujete se nenávisti a útoku. Umožňujete ostatním vlastní poznání a vlastní cestu. Soustředíte se na svou osobní pozitivní proměnu nezávisle na okolí. Svou vlastní proměnou ovlivňujete přirozeně i své okolí bez toho, aniž byste pyšně vyjadřovali svou nevolí, že víte, co je pro ostatní dobré.

Pokorný člověk zná své přednosti i omezení, své klady i zápory, umí pravdivě reflektovat svůj život, své jednání a své hranice. Je si vědom toho, že dokáže jak dobré věci, tak i horší. Je si vědom svých nálad, pocitů, zranění, pudů, potřeb a všech nedokonalostí a nebojí se s tímto vědomím vystupovat. Takový člověk může být opravdu prospěšný sobě a svému okolí.

Autorka: LV

foto:unsplash.com

 

Mohlo by vás zajímat:

Osobní horoskop


     

Osobní síla

Osobní síla

Vnímáte svou opravdovou osobní sílu a umíte ji používat v každodennosti? Možná jste ji někde po cestě ztratili nebo jste ji nikdy doopravdy v celé své kráse neobjevili. Více

Slyšíme se navzájem?

Slyšíme se navzájem?

Na světě od pradávna existují protipóly a mezi těmito protipóly existuje ještě miliony nuancí, ze kterých volí každý jeden z nás. Svět je krásný a zajímavý, protože je plný rozdílů a odlišností. Více

Trénujte nepohodlí

Trénujte nepohodlí

Podle učení kabaly máme mít šťastný a požehnaný život, ale musíme na tom pracovat. Když v životě probíhá vše hladce, máme své pohodlí, pak není kam růst. Více


Další články